Protokoll o stadgar m m

På denna sida publiceras SMC Västra Götalands offentliga handlingar.

Handlingarna är sorterade per verksamhetsår och utgörs av:

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsinriktning
  • Budget
  • Konstituerande styrelsemöte
  • Protokoll från styrelsemöten
  • Att notera från senaste styrelsemötet

Skrivelser till styrelsen under året liksom skrivelser/motioner till Årsmötet, samt frågor angående handlingarna sänds till ordforande@smcvast.se

STADGAR för SMC Västra Götaland (rev 2018-03-25)

Protokoll signeras digitalt via Bank-ID och signeringskvitton sparas internt. Signeringskvitton finns tillgängliga vid önskemål.

Att notera från senaste styrelsemötet: 

 

Styrelseprotokoll konst. 20210313    
Protokoll Årsmöte 20210313    
Årsmöteshandlingar ÅM 20210313    
Styrelseprotokoll 20210313    
Styrelseprotokoll 20210224    
Styrelseprotokoll 20210209    
Styrelseprotokoll 20210112    
Styrelseprotokoll 20201124    
Styrelseprotokoll 20200930    
Styrelseprotokoll 20200811    
Styrelseprotokoll 20200616    

Styrelseprotokoll 20200513

   
Styrelseprotokoll 20200407     
Protokoll konstituerande styrelsemöte 20200307     
Protokoll Årsmöte SMC Västra Götaland 20200307    
Årsmöteshandlingar 20200307    
Styrelseprotokoll 20200307    
Styrelseprotokoll 20200204    
Styrelseprotokoll 20200107    

Verksamhetsår 2019

 

   
Styrelseprotokoll 20191119  

Styrelserprotokoll 20191009

 
Styrelseprotokoll 20190813  
Styrelseprotokoll 20190604    
Styrelseprotokoll 20190423  
Konstituerande styrelseprotokoll 20190316   
Årsmötesprotokoll 20190316

Styrelseprotokoll
20190316

 
Årsmöteshandlingar 20190316  
Styrelseprotokoll 190218  
Styrelseprotokoll 190112  

Verksamhetsår 2018


   
Styrelseprotokoll 181127    
Extra Styrelsemöte 181108    
Styrelseprotokoll 181016    
Styrelseprotokoll 180911  
Styrelseprotokoll 180811  
Styrelseprotokoll 180613

Styrelseprotokoll 180410

Årsmötesprotokoll 180325  
    Årsmöteshandlingar 20180325: Dagordning, verksamhetsberättelse, budget, stadgeförslagsamt verksamhetsinriktning
Styrelseprotokoll 180225
   

Styrelseprotokoll 180108

 

Månaduppföljning febr 2018

Konstit styrelsemöte 180325    

Verksamhetsår 2017
   
Styrelseprotokoll 171126    
Styrelseprotokoll 171008    
Styrelseprotokoll 170816    

Styrelseprotokoll 170608

   
Konstit styrelsemöte 170401 Årsmötesprotokoll 170401 Årsmöteshandlingar 170401 inkl
verksamhetsinriktning och budget
 
Styrelseprotokoll 170401    
Styrelseprotokoll 170321
   
 Styrelseprotokoll 170212    
Styrelseprotokoll 170115
  Verksamhetsinriktning 2017-01 - 04 (interim)

Verksamhetsår 2015-2016
   
Konstit styrelsemöte 151017 Årsmötesprotokoll 151017 Verksamhetsinriktning 2015-2016
Styrelsemöte 151129    
Styrelsemöte 160113    
Styrelsemöte 160306    
Styrelsemöte 160519    
Styrelsemöte 160814    
Styrelsemöte 161005    
Styrelsemöte 161204    

Verksamhetsår 2014-2015
   
Konstit styrelsemöte 141019  Årsmötesprotokoll 141019  Verksamhetsinriktning 2014-2015
Styrelsemöte 141130  
Styrelsemöte 150118    
Styrelsemöte 150301    
Styrelsemöte 150414    
Styrelsemöte 150623    
Styrelsemöte 150823    

Verksamhetsår 2013-2014
   
Konstit. styrelsemöte 131030
Årsmötesprotokoll 131020 inkl handl
Budget 2013-14
Styrelsemöte 131124
  Verksamhetsinriktning 2013-2014
Styrelsemöte 140115
   
Styrelsemöte 140406    
Kompl Konstit möte 140406  Extra årsmötesprotokoll 140406  
Styrelsemöte 140514    
Styrelsemöte 140625    
Styrelsemöte 140824
   
Styrelsemöte 141004    
Styrelsemöte 141019     

Verksamhetsår 2012-2013
   
Konstit.styrelsemöte 121020  Årsmötesprotokoll 20121020 Verksamhetsberättelse 2012-2013
Styrelsemöte 121219
Verksamhetsinriktning 2012-2013
Styrelsemöte 130203

Budget 2012-2013
Styrelsemöte 130406
Bokslut 2012-2013
Styrelsemöte 130619  
Styrelsemöte 130908    
Styrelsemöte 131020    

Verksamhetsår 2011-2012
   
Konstit. styrelsemöte 2011   Bokslut 2011-2012
Styrelsemöte 20111111   Revisionsberättelse 2011-2012
Styrelsemöte 20120114   Verksamhetsberättelse 2011-2012
Styrelsemöte 20120304  
Styrelsemöte 20120418    
Styrelsemöte 20120602    
Styrelsemöte 20120808    
Styrelsemöte 20120902     

Verksamhetsår 2010-2011
   
Konstituerande 20100918  Årsmöte 2011  Verksamhetsberättelse 2010-11
Styrelsemöte 20101015   Bokslut 2010-2011
Styrelsemöte 20101212    
Styrelsemöte 20110205    
Styrelsemöte 20110403    

 

Styrelsemöte 20110619

 

 


Verksamhetsår 2009-2010
   

Konstituerande 090919

Styrelsemöte 20091120

Styrelsemöte 20100130

Styrelsemöte 20100410

Styrelsemöte 20100609

Styrelsemöte 20100918

Årsmöte 20100918

 


Bokslut 2009-2010

Revisionsberättelse 2009-2010

Budget 09-10

 

Verksamhetsår 2008-2009
   

Konstituerande 20081004

Styrelsemöte20081114

Styrelsemöte 20090207

Styrelsemöte 20090404

Styrelsemöte 20090509

Styrelsemöte 20090829

Styrelsemöte 20090919

Årsmöte 20090919

 

Verksamhetsberättelse

Bokslut 08-09

Revisionsberättelse

 


Verksamhetsår 2007-2008
   

Konstituerande 20071006

Protokoll Styrelse 20071125

Protokoll Styrelse 20080406

Protokoll Styrelse 20080830

Styrelsemöte 2008104

Årsmöte 20081004


Verksamhetsinriktning 2007 - 2008


Verksamhetsår 2006-2007
   
 

Årsmöte 20071006