Protokoll o stadgar m m

På denna sida publiceras SMC Västra Götalands offentliga handlingar.

Handlingarna är sorterade per verksamhetsår och utgörs av:

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsinriktning
  • Budget
  • Konstituerande styrelsemöte
  • Protokoll från styrelsemöten
  • Att notera från senaste styrelsemötet

Skrivelser till styrelsen under året liksom skrivelser/motioner till Årsmötet, samt frågor angående handlingarna sänds till ordforande@smcvast.se

STADGAR för SMC Västra Götaland (rev 2018-03-25)

Protokoll signeras numera digitalt via Bank-ID med kvitto längst ner i dokumenten.

Att notera från senaste styrelsemötet: 

 

Verksamhetsår 2024    
Årsmöteshandlingar 20240316    
Styrelseprotokoll 20240117    
Styrelseprotokoll 20240220    
Årsmöte 20240316    
Konstituerande 20240316    
Styrelseprotokoll 20240408    
Styrelseprotokoll 20240513    
     
     
Verksamhetsår 2023    
Årsmötesprotokoll 20230325    
Årsmöteshandlingar 2023    
Styrelseprotokoll 20230118    
Styrelseprotokoll 20230301    
Styrelseprotokoll 20230318    
Styrelseprotokoll 20230418    
Styrelseprotokoll 20230522    
Styrelseprotokoll 20230612    
Styrelseprotokoll 20230919    
Styrelseprotokoll 20231023    
Styrelseprotokoll 20231121    
     
     
Verksamhetsår 2022    
     
Styrelseprotokoll konst. 20220305    
Årsmötesprotokoll 2022    
Årsmöteshandlingar  2022    
Styrelseprotokoll 20221215    
Styrelseprotokoll 20221115    
Styrelseprotokoll 20221020    
Styrelseprotokoll 20220907    
Styrelseprotokoll 20220628    
Styrelseprotokoll 20220510    
Styrelseprotokoll 20220305    
Styrelseprotokoll 20220207    
Styrelseprotokoll 20220117    
     
     
Verksamhetsår 2021    
Styrelseprotokoll konst. 20210313    
Protokoll Årsmöte 20210313    
Årsmöteshandlingar ÅM 20210313    
Styrelseprotokoll 20211215    
Styrelseprotokoll 20211110    
Styrelseprotokoll 20211013    
Styrelseprotokoll 20120824    

Styrelseprotokoll 20210518

   

Styrelseprotokoll 20210406

   
Styrelseprotokoll 20210313    
Styrelseprotokoll 20210224    
Styrelseprotokoll 20210209    
Styrelseprotokoll 20210112    
     
Verksamhetsår 2020    
Styrelseprotokoll 20201124    
Styrelseprotokoll 20200930    
Styrelseprotokoll 20200811    
Styrelseprotokoll 20200616    

Styrelseprotokoll 20200513

   
Styrelseprotokoll 20200407     
Protokoll konstituerande styrelsemöte 20200307     
Protokoll Årsmöte SMC Västra Götaland 20200307    
Årsmöteshandlingar 20200307    
Styrelseprotokoll 20200307    
Styrelseprotokoll 20200204    
Styrelseprotokoll 20200107    

 

   

Verksamhetsår 2019

   
Styrelseprotokoll 20191119    

Styrelserprotokoll 20191009

   
Styrelseprotokoll 20190813    
Styrelseprotokoll 20190604    
Styrelseprotokoll 20190423    
Konstituerande styrelseprotokoll 20190316     
Årsmötesprotokoll 20190316    

Styrelseprotokoll
20190316

   
Årsmöteshandlingar 20190316    
Styrelseprotokoll 190218    
Styrelseprotokoll 190112    

Verksamhetsår 2018

 

   
Styrelseprotokoll 181127    
Extra Styrelsemöte 181108    
Styrelseprotokoll 181016    
Styrelseprotokoll 180911    
Styrelseprotokoll 180811    
Styrelseprotokoll 180613    
Styrelseprotokoll 180410    
Årsmötesprotokoll 180325    
    Årsmöteshandlingar 20180325: Dagordning, verksamhetsberättelse, budget, stadgeförslagsamt verksamhetsinriktning
Styrelseprotokoll 180225    

Styrelseprotokoll 180108

 

Månaduppföljning febr 2018

Konstit styrelsemöte 180325    

Verksamhetsår 2017
   
Styrelseprotokoll 171126    
Styrelseprotokoll 171008    
Styrelseprotokoll 170816    

Styrelseprotokoll 170608

   
Konstit styrelsemöte 170401 Årsmötesprotokoll 170401 Årsmöteshandlingar 170401 inkl
verksamhetsinriktning och budget
 
Styrelseprotokoll 170401    
Styrelseprotokoll 170321    
 Styrelseprotokoll 170212    
Styrelseprotokoll 170115   Verksamhetsinriktning 2017-01 - 04 (interim)

Verksamhetsår 2015-2016
   
Konstit styrelsemöte 151017 Årsmötesprotokoll 151017 Verksamhetsinriktning 2015-2016
Styrelsemöte 151129    
Styrelsemöte 160113    
Styrelsemöte 160306    
Styrelsemöte 160519    
Styrelsemöte 160814    
Styrelsemöte 161005    
Styrelsemöte 161204    

Verksamhetsår 2014-2015
   
Konstit styrelsemöte 141019  Årsmötesprotokoll 141019  Verksamhetsinriktning 2014-2015
Styrelsemöte 141130    
Styrelsemöte 150118    
Styrelsemöte 150301    
Styrelsemöte 150414    
Styrelsemöte 150623    
Styrelsemöte 150823    

Verksamhetsår 2013-2014
   
Konstit. styrelsemöte 131030 Årsmötesprotokoll 131020 inkl handl Budget 2013-14
Styrelsemöte 131124   Verksamhetsinriktning 2013-2014
Styrelsemöte 140115    
Styrelsemöte 140406    
Kompl Konstit möte 140406  Extra årsmötesprotokoll 140406  
Styrelsemöte 140514    
Styrelsemöte 140625    
Styrelsemöte 140824    
Styrelsemöte 141004    
Styrelsemöte 141019     

Verksamhetsår 2012-2013
   
Konstit.styrelsemöte 121020  Årsmötesprotokoll 20121020 Verksamhetsberättelse 2012-2013
Styrelsemöte 121219   Verksamhetsinriktning 2012-2013
Styrelsemöte 130203   Budget 2012-2013
Styrelsemöte 130406   Bokslut 2012-2013
Styrelsemöte 130619    
Styrelsemöte 130908    
Styrelsemöte 131020    

Verksamhetsår 2011-2012
   
Konstit. styrelsemöte 2011   Bokslut 2011-2012
Styrelsemöte 20111111   Revisionsberättelse 2011-2012
Styrelsemöte 20120114   Verksamhetsberättelse 2011-2012
Styrelsemöte 20120304    
Styrelsemöte 20120418    
Styrelsemöte 20120602    
Styrelsemöte 20120808    
Styrelsemöte 20120902     

Verksamhetsår 2010-2011
   
Konstituerande 20100918  Årsmöte 2011  Verksamhetsberättelse 2010-11
Styrelsemöte 20101015   Bokslut 2010-2011
Styrelsemöte 20101212    
Styrelsemöte 20110205    
Styrelsemöte 20110403    

 

Styrelsemöte 20110619

 

 


Verksamhetsår 2009-2010
   

Konstituerande 090919

Styrelsemöte 20091120

Styrelsemöte 20100130

Styrelsemöte 20100410

Styrelsemöte 20100609

Styrelsemöte 20100918

Årsmöte 20100918

 


Bokslut 2009-2010

Revisionsberättelse 2009-2010

Budget 09-10

 

Verksamhetsår 2008-2009
   

Konstituerande 20081004

Styrelsemöte20081114

Styrelsemöte 20090207

Styrelsemöte 20090404

Styrelsemöte 20090509

Styrelsemöte 20090829

Styrelsemöte 20090919

Årsmöte 20090919

 

Verksamhetsberättelse

Bokslut 08-09

Revisionsberättelse

 


Verksamhetsår 2007-2008
   

Konstituerande 20071006

Protokoll Styrelse 20071125

Protokoll Styrelse 20080406

Protokoll Styrelse 20080830

Styrelsemöte 2008104

Årsmöte 20081004

Verksamhetsinriktning 2007 - 2008


Verksamhetsår 2006-2007
   
 

Årsmöte 20071006