Övningsplatser Grundkurser

Här hittar du lite info om de platser vi vanligen använder för våra grundkurser:

Om Glimminge-banan

Glimmingens Motorstadion ligger strax öster om Uddevalla utefter gamla väg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan. Vi äter lunch i anläggningens restaurang. Där finns även toalett. För vägbeskrivning till banan se: Uddevalla Kartingklubb.

Om Viskafors-banan

Borås Motorstadion ligger strax väster om Viskafors. Avfartsvägen är från Varbergsvägen och är skyltad. Även här äter vi lunch in anläggningens restaurang som inrymmer toaletter. För närmare vägbeskrivning se: Borås Motorstadion 

Om Skövde-banan

Skövdes gokartbana ligger vid Skövde Flygplats, Flygplatsvägen 5. Här bjuds vi på grillat till lunchen. För närmare vägbeskrivning se: Skövde Motorstadion. 

Stora Holms trafikövningplats

Ligger på Holmsvägen 55 på Hisingen i Göteborg. För närmare beskriivning se: https://www.storaholm.se/

Trestad Center

Vår övningsplats är Trafikverkets förarprovsplats, Stampgatan 6, 462 73 Vänersborg