Minnesord Ingvar Högström

2020-07-14

Vår vän och tidigare medengagerad i SMC Västra Götaland (SMC Väst), Ingvar Högström har avlidit efter en längre tids sjukdom. Han blev 80 år.

Inom SMC Väst och SMC:s riksorganisation (SMC Riks) var han aktiv som sammankallande i lokal arbetsgrupp, valberedare och sekreterare. Här är några av de uppdrag han hade:

2007 valdes Ingvar in som ny i valberedningen SMC Väst och stannade som sådan till och med verksamhetsåret 2012-2013. De senare åren som sammankallande och bidrog med sin erfarenhet kring valberedarverksamheten till många nya medengagerade i arbetsgrupper och styrelse.

2009-2013 var Ingvar också sammankallande SMC Västs Arbetsgrupp Göteborg med många olika bollar i luften.

2013 utsågs Ingvar till sekreterare inom SMC Väst där han höll reda på styrelsen till och med hösten 2015.

Mellan åren 2014 och 2018 var Ingvar invald i valberedning för SMC Riks.

Inte minst hans gedigna erfarenhet från valberedningsarbete i andra organisationer bidrog till att valberedningsarbetet i Väst och hos Riks lyftes till en professionell nivå där det förtydligades hur viktigt detta arbete är.

Ingvar medverkade också i arbetet med att förnya de stadgar som SMC Riks och distrikten antagit de senaste åren. Han bidrog med tydliga strukturer även i detta uppdrag.

Ingvar var en hängiven kamrat, motorcyklist och SMC-medlem. Han ordnade gärna träffar för styrelsen med flera och var tillsammans med sin fru Rosa Sädås en generös värd för många av SMC Västs möten.

 i var några i styrelsen som även hade nöjet att åka på MC-turer med Ingvar och Rosa både utomlands och i Sverige, ofta till styrelsemöten men också på nöjesresor.

Våra tankar går till Rosa och Ingvars närmaste.

För SMC Västra Götaland

Jan Rickardsson, vice ordförande.