Reseräkning

För dig som varit funktionär eller på annat sätt tjänstgjort för SMC Västra Götaland, så finns det en reseräkning att fylla i. Fr.o.m. mars 2020 är reseräkningen helt digitaliserad och du kan fylla i den direkt via dator, mobiltelefon eller dylikt. 

Om du inte har tillgång till reseräkningsssystemet så skickar du ett mail till sekreterare@smcvast.se för att få access till systemet samt instruktioner.