Kursverksamheten drar igång igen!

2020-06-24

SMC Västra Götaland kommer att genomföra återstående kurser, både KNIX och kurser på storbana.

SMC Västra Götaland kommer att genomföra återstående kurser, både KNIX och kurser på storbana. Detta görs i enlighet med de riktlinjer och rekommendationer som SMC har tagit del av och verifierat med avseende på vår typ av föreningsverksamhet utomhus. 

För anmälan, se under SMC School eller använd följande länkar:

KNIX - https://grundkurser.svmc.se/

Storbana - https://www1.svmc.se/kurser