SMC svarar på länstransportplan för Region Västra Götaland

2021-12-14

Under december har SMC läst och besvarat region Västra Götalands förslag till transportplan för perioden 2022-2033. SMC konstaterar att åtgärder saknas för att öka säkerheten för dem som färdas på MC och moped i underlaget. De nämns i stort sett inte alls i underlagen trots att tvåhjuliga motorfordon kan bidra till förbättrad framkomlighet i regionen om pendlingen ökar med MC och moped. I SMC:s svar på transportplanen beskriver vi var de flesta olyckor sker och lämnar förslag på hur säkerheten kan öka på vägarna.

Under december har SMC läst och besvarat regionens förslag till transportplan för perioden 2022-2033. SMC konstaterar att åtgärder saknas för att öka säkerheten för dem som färdas på MC och moped i underlaget. De nämns i stort sett inte alls i underlagen trots att tvåhjuliga motorfordon kan bidra till förbättrad framkomlighet i regionerna om pendlingen ökar med MC och moped. Alla transporter kan inte göras till fots, med cykel eller kollektivtrafik. I SMC:s svar på regionala transportplanerna beskriver vi var de flesta olyckor sker och lämnar förslag på hur säkerheten kan öka på det lågtrafikerade vägarna.

Sommaren 2021 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka trafiksäkerheten för motorcyklister på det statliga vägnätet. Trafikverket svarade regeringen att man bland annat ska skapa handledning för väghållare och entreprenörer för arbetet med de regionala vägarna och inleda en dialog med länsplaneupprättarna för att skapa ett ekonomiskt utrymme för fysiska åtgärder på det regionala vägnätet.

Eftersom motorcyklar inte nämns någonstans i planen har SMC beskrivit var de flesta olyckor sker och lämnat förslag på hur säkerheten kan öka på de regionala vägarna. Det är självklart att trafiksäkerhetsarbetet i regionen omfattar även MC under de kommande tolv åren. SMC har också ställt våra tjänster till förfogande om regionen är intresserad.

Läs hela remissvaret här.