Dammbindning i Göteborg våren 2016

2016-02-05

Ett säkert vårtecken i Göteborgsområdet är Trafikverkets spridning av dammbindande medel på större vägar. Under perioden 8 februari - 29 april beräknas årets spridning ske.

För att minska hälsofarliga partiklar i utomhusluften kommer Trafikverket och Göteborgs Stad att dammbinda tungt trafikerade vägar och gator under perioden 8 februari – 29april.Normalt görs ca tio till femton dammbindningar under denna period.

Trafikverket om Dammbindning

Spridningen kommer att ske nattetid med ett flytande dammbindningsmedel. Under ett par timmar efter spridningen kan den blöta vägbanan upplevas som hal eftersom friktionen minskar. Trafikanter uppmanas att ta det extra försiktigt vid dessa tillfällen.

Beslut om exakt tid för spridning tas efter miljöförvaltningens prognos baserat på fakta om väder och luftkvalitet. Vid dessa tillfällen kommer information att gå ut på www.trafiken.nu och på Läget i trafiken, www.trafikverket.se/trafikinfo

Läs mer om spridning av dammbindande medel på www.goteborg.se/luften

Trafikverket är en myndighet som ansvarar för de statliga vägarna och järnvägarna. Myndigheten ansvarar också för den långsiktiga planeringen av det samlade transportsystemet.

Läs denna pdf-fil som skickats från Trafikverket