Arbetsgrupper i SMC Västra Götaland

SMC Västra Götaland består av duktiga medlemmar som har valt att engagera sig och arbeta ideellt för dig som motorcyklist. Eftersom distriktet är stort både till ytan och i antal medlemmar samt arbetar med olika frågor, har vi bildat olika arbetsgrupper. Varje grupp leds av en sammankallande som också regelmässigt
deltar i styrelsearbetet.

Club-verksamhet

Vår Club-verksamhet syftar till att skapa trevliga arrangemang tillsammans med dig som enskild medlem eller med våra anslutna MC-klubbar. Detta kan vara gemensamma körningar, deltagande på handlardagar och dylikt.  

I Club planeras aktiviteter på lokal nivå i form av gemensamma mc-turer, kurskvällar, representation på handlardagar (inkl mässor) samt medlemsrekrytering.

För information om planerade turer, besök mc-turer med distriktet eller SMC-Appen, titta i kalendern eller på distriktets officiella Facebook-sida.

Förarutbildning

Två arbetsgrupper arbetar med fortbildning av dig som MC-förare för att vi ska kunna erbjuda ett brett utbud av kurser till dig som medlem. Dessa leds av kompetenta instruktörer.

Grundkurser (GK) planerar och genomför KNIX och Avrostningar runt om i distriktet och Avancerade kurser (AK) planerar och genomför Steg 1-6 kurser på huvudsakligen storbanorna Kinnekulle Ring, Falkenberg Motorcenter och Rudskogen Motorsenter (Norge).

Grupperna består av utbildade instruktörer, instruktörsaspiranter samt resurspersoner som hjälper till runt omkring en kurs, t.ex. som flaggvakt eller elevregistrering.

Gruskurser (GRUS) planerar och genomför grus-utbildningar på vår hammabana Stora Holm men kan även anordnas på andra platser inom distriktet.

Gruppen består av utbildade grus-instruktörer, instruktörsaspiranter samt funktionärer som hjälper till runt omkring en gruskurs

VIll du vara med och arbeta inom SMC Västra Götaland?

Som alla ideella föreningar bygger vår verksamhet på engagerade medlemmar. Vill du hjälpa till i någon grupp, ta då direkt kontakt via epost till respektive grupp.

Varmt välkommen att höra av dig!

Trevliga kollegor inom SMC

Vill du engagera dig i våra arbetsgrupper? Kontakta sammankallande via dessa epost-adresser.

club@smcvast.se

Grundkurser - gk@smcvast.se

Gruskurser - instruktör - grus@smcvast.se

Avancerade kurser - ak@smcvast.se