Trafikverket informerar: Dags för dammbindning

2013-02-02

Nu är det dags för dammbindning av våra mest trafikerade vägar och gator igen (som vi brukar göra varje år).
För att minska hälsofarliga partiklar i utomhusluften kommer Trafikverket
och Göteborgs Stad att dammbinda tungt trafikerade vägar och gator under
perioden 4 februari–25 april.

Normalt görs ca tio till femton dammbindningar under denna period.
Spridningen kommer att ske nattetid med ett flytande dammbindningsmedel.
Under ett par timmar efter spridningen kan den blöta vägbanan upplevas som hal eftersom friktionen minskar. Trafikanter uppmanas att ta det extra försiktigt vid dessa tillfällen.
Beslut om exakt tid för spridning tas efter miljöförvaltningens prognos baserat på fakta om väder och luftkvalitet. Vid dessa tillfällen kommer information att gå ut på www.trafiken.nu och på Läget i trafiken, www.trafikverket.se/trafikinfo

Läs mer om spridning av dammbindande medel på www.goteborg.se/luften