Annonser

 

Bussfilsfrågan högaktuell på mässans första dag

2018-01-25
Under mässans första dag behandlades MC i bussfiler i flera olika sammanhang. SMC och SMC Västra Götaland träffade Trafikkontoret i Göteborgs stad. Trafikverket presenterade en ny litteraturstudie om säkerhetseffekterna av att köra MC i bussfiler för SMC och samtliga försäkringsbolag. Bolagen kommer att kontaktas av SMC för att ge sin syn på möjligheten att köra MC i bussfiler.

Möte med Göteborgs stad

Jan Rickardsson, SMC Västra Götaland, och Maria Nordqvist, SMC, bjöds in till ett möte med Trafikkontoret i Göteborgs stad. för att tala om möjligheten att köra MC i bussfiler. Det blev ett mycket konstruktivt möte där vi enades om en gemensam agenda. SMC Väst ska inkomma med förslag på vilka kommunala vägar och gator vi ser som lämpliga för MC. Kommunen tittar på dessa och bedömer lämpligheten. SMC föreslår ett års försöksverksamhet där MC får köra i bussfiler. SMC kontaktar Trafikverket för att diskutera vilka statliga vägar där det skulle vara möjligt att köra MC i bussfil. SMC kontaktar försäkringsbolag och återkommer med synpunkter från dem på att köra MC i bussfiler. 

Har du synpunkter på var MC bör få köra i bussfil i Göteborgs stad - kontaka Jan Rickardsson. 

Möte med Trafikverkets utredare och försäkringsbolagen
Varje år bjuder SMC in samtliga försäkringsbolag till ett möte för att diskutera SMC:s skadeförebyggande arbete. Vid årets möte berättade Matteo Rizzi, Trafikverket, om den utredning har gjort angående att få köra MC i bussfil. 

Trafikverkets utredning består i en litteraturstudie av städer där det är tillåtet att köra MC i bussfiler samt en studie från Marseilles där det aldrig varit tillåtet att köra MC i bussfil. Användningen av MC i bussfiler i Stockholm har inte ingått i utvärderingen.

Trafikverkets slutsats av de internationella studierna är att trafiksäkerheten varken ökar eller minskar om MC får köra i bussfil. I motorvägsmiljö är effekten neutral eller möjligen positiv medan säkerhetseffekten är oklar i stadsmiljö. Trafikverket påtalar att det inte är de som beslutar om MC-körning ska tillåtas i bussfiler på statliga vägar - det är Länsstyrelsen. Dock är det så att väghållarens syn på saken väger betydligt högre än någon annan part - det var tydligt då filen stängde på E18.20 i Stockholm för några år sedan. 

Länk till Trafikverkets sida där man beskriver hur man ser på MC i bussfiler. 

Försäkringsbolagen har aldrig haft begreppet MC i bussfil som ett sökbegrepp då det gäller trafikskador men det är något man är beredd att titta på i framtiden. Ingen av de närvarande på mötet uppfattade att detta är ett problem bland deras försäkringstagare. Alla försäkringsbolag kommer att kontaktas av SMC i frågan för att få ett underlag till kontakter med kommuner och Trafikverket. 

Att få köra MC i bussfiler har av motorcyklisterna i Stockholm lyfts fram som den viktigaste frågan för ökad säkerhet tillsammans med vägunderhåll. Orsaken är att man känner en ökad trygghet i trafiken utöver att det förbättrar framkomligheten. Det visade en enkätstudie SMC gjorde bland MC-förare i Stockholm 2015. 

- Från SMC:s sida kommer vi givetvis att jobba vidare med frågan. Vi är förvånade att Trafikverket använder en studie från Marseilles där alla som ingår i studien bryter mot lagen. Men man har inte tittat på vilka effekter det haft att få köra MC i bussfiler i Stockholm - som var först i världen med att tillåta detta, säger Jesper Christensen, SMC. 

Läs mer om MC i bussfiler

Läs mer om MC i bussfiler i Göteborg. 


Carl Henriksson, Mattias Junemo, Jan Rickardsson och Maria Nordqvist deltog i det förutsättningslösa mötet där MC i bussfiler i Göteborg diskuterades.

 


Matteo Rizzi, Trafikverket, berättade om utredningen om MC i bussfiler och hur Trafikverket ser på saken.