Avrostning

Är det klassiska tillfället på våren då du smörjer upp dina körfärdigheter. De flesta som har mc-körkort känner till detta format. Avrostningar utförs på platser med ytor där du under avslappnade former får träna körteknik, bl.a. broms, balans, blick och körställning. Landsvägskörning kan ingå som ett moment. Kurstiden är 4-5 timmar. Varje deltagare kör utifrån sina egna förutsättningar oavsett tidigare erfarenheter. Syftet med kursen är att få en repetition och träning inför kommande hojsäsong. Målet är att du skall åka från avrostningen som en säkrare och tryggare MC-förare.

Kursdatum för 2019 kommer här inom kort

 

Medlem i SMC betalar specialpris (du måste ange ditt medlemsnummer)  och icke medlemmar betalar ett högre pris (bli medlem här.)

OBS! Endast bankgiro! Inga betalningar tas emot på plats!

Anmälan görs här.

Ange det Order-ID du fått vid anmälan och eventuellt medlemsnummer vid betalning! Annars kommer din betalning inte att registreras.

 

Grundkurs/Klubbavrostning

Om ni i er SMC-anslutna klubb önskar få hjälp med egen avrostning eller annan typ av grundkurs, kontakta Hans Byström via e-post så kan vi hjälpa dig att ordna en kurs!