Kläder och säkerhet

Motorcyklister är en utsatt trafikgrupp och beroende av sin personliga skyddsutrustning. Lika noga som du kontrollerar din motorcykel bör du granska din personliga utrustning. Vanliga brister brukar vara ”tappad” hjälm, spruckna sömmar i kläder och handskar, trasiga dragkedjor eller utrustning som ej är avsedd för mc-bruk.

Före påbörjad utbildning kommer vi att kontrollera att du har:

  • Jacka och byxa eller helställ i skinn- eller Goretex/kevlar
  • Ryggskydd
  • Hjälm. Integralhjälm rekommenderas.
  • Stövlar
  • Handskar. Handskar med hårda skydd för knogarna rekommenderas.

Samtlig utrustning skall vara godkänd för MC-körning och i gott skick.

Utan denna utrustning får du inte köra på banan. Saknas något i din säkerhetsutrustning eller om den på annat sätt inte anses vara säker (t.ex. inte kan stängas p.g.a. trasigt blixtlås) får du inte köra med annat än att utrustningen antingen lagas eller om du kan låna utrustning som passar.

Vi rekommenderar också bröstplatta, men det är inget krav för att delta på kursen.

Övrig säkerhet

Rökning är endast tillåten på anvisad plats. Rökning i depån eller inomhus är förbjudet.
Det finns ambulans på plats. Förvissa dig om vart den står och meddela eventuella risksjukdomar till ambulanspersonalen (samt din instruktör om nödvändigt).
Förvissa dig om vart brandsläckare och första förband finns placerade.
Är olyckan framme ute på banan, stanna inte! Kör försiktigt klart varvet och in i depån för vidare information. Drabbar olyckan dig själv, ligg kvar på marken och invänta säkerhetspersonalen.
Vi har en obligatorisk säkerhetsgenomgång på förarmötet före första körpass på varje kursdag där alla detaljer tas upp.