SMC Västra Götaland

Nyheter


SENASTE TOPPNYHETEN

Kursverksamheten ställs in t o m 27 juli


SMC Västra Götaland ställer in vårens kursverksamhet inom SMC School

» Läs mer

Vad hände med ansökan om MC i bussfiler?

2020-02-24 I slutet av april 2019 skickade SMC en ansökan till Länsstyrelsen om att få köra i utvalda bussfiler i Göteborgsområdet under en tvåårsperiod. Länsstyrelsen har först utrett om man ska behandla ansökan och därefter begärt in yttranden. Tyvärr är gensvaret minst sagt negativt till att öka säkerheten för MC genom att öppna bussfilerna. SMC har skickat synpunkter rörande yttrandena. Nu har snart ett helt år gått och vi väntar med spänning på Länsstyrelsens beslut. � L�s mer

Årsmöte 7 mars 2020 i Alingsås

2020-01-08 Årsmötet 2020 kommer att ske lördagen den 7 mars kl 14-16 på Hjortgården i Alingsås. Vi bjuder på fika efter mötet. Varmt välkommen! Skrivelser/motioner måste vara styrelsen tillhanda senast lördagen 25 januari. Skriv till ordforande@smcvast.se � L�s mer

Häng med på Hoj-X 2020

2019-11-26 Alla SMC-are är varmt välkomna på Hoj-X 2020, 31/1 - 2/2. Läs mer här! � L�s mer

 


Aktuella aktiviteter i distriktet