SMC Västra Götaland

Nyheter


SENASTE TOPPNYHETEN

Kursverksamheten drar igång igen!


SMC Västra Götaland kommer att genomföra återstående kurser, både KNIX och kurser på storbana.

» Läs mer

GRUS! Rapportera olyckor och tillbud - vägarbeten

2020-05-12 Hjälp till att rapportera olyckor och tillbud i samband med vägarbeten. SMC riks, i samarbete med Transportstyrelsen, och databasen STRADA: Ju mer information, desto bättre för alla. � L�s mer

Kursverksamheten ställs in t o m 27 juli

2020-03-23 SMC Västra Götaland ställer in vårens kursverksamhet inom SMC School � L�s mer

Vad hände med ansökan om MC i bussfiler?

2020-02-24 I slutet av april 2019 skickade SMC en ansökan till Länsstyrelsen om att få köra i utvalda bussfiler i Göteborgsområdet under en tvåårsperiod. Länsstyrelsen har först utrett om man ska behandla ansökan och därefter begärt in yttranden. Tyvärr är gensvaret minst sagt negativt till att öka säkerheten för MC genom att öppna bussfilerna. SMC har skickat synpunkter rörande yttrandena. Nu har snart ett helt år gått och vi väntar med spänning på Länsstyrelsens beslut. � L�s mer

Årsmöte 7 mars 2020 i Alingsås

2020-01-08 Årsmötet 2020 kommer att ske lördagen den 7 mars kl 14-16 på Hjortgården i Alingsås. Vi bjuder på fika efter mötet. Varmt välkommen! Skrivelser/motioner måste vara styrelsen tillhanda senast lördagen 25 januari. Skriv till ordforande@smcvast.se � L�s mer

 


Aktuella aktiviteter i distriktet