Ministern överväger reglerad besiktning

2022-08-09

Medlemmar i norra Sverige har kontaktat SMC eftersom det inte finns besiktning för MC på många stationer. I en intervju med SVT Jämtland säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att han överväger att återreglera besiktningsmarknaden för fordon sedan Bilprovningen lade ner sin mobila verksamhet. Gör inte branschen något snart så får jag vidta åtgärder, säger Eneroth.

SMC har under året genomfört en enkät bland medlemmar om kontrollbesiktning. SMC har också undersökt hur tillgång på tider för MC ser ut i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland sett ut under våren. SMC återkommer med resultatet. 

Förra året lade Bilprovningen ner den mobila bilbesiktningen som betjänat sju orter i glesbygd i drygt 15 år. Boende klagar nu på långa avstånd för att besikta ett fordon. När mobila besiktningen lades ner förväntade sig infrastrukturministern att marknaden, det vill säga övriga besiktningsföretag, skulle fylla det hålet. Men så blev det inte. Nu börjar Tomas Eneroths tålamod att tryta.

– Vi kan inte ha en ordning där en så viktig service inte finns tillgänglig i hela landet, jag tycker det är oacceptabelt, säger Tomas Eneroth (S).

SVT Jämtland: boende 

SVT Jämtland, ministern intervjuas

Bilprovningen om nedläggningen av mobila stationer