Statistik från SMC väcker uppmärksamhet

2021-03-18

SMC samlar statistik om allt som rör motorcyklism. Den används i utbildning, av media, politiker och beslutsfattare. Igår kontaktades SMC av Justitiedepartementet angånde vår rapport om den höga andelen körkortslösa som dödas på tvåhjulig MC och den stora omfattningen av andra allvarliga trafikbrott som begås i samband med dödsolyckorna bland de körkortslösa. Uppgifterna från SMC ska användas i samband med framtagandet av en proposition som föreslår skärpning av straff för allvarliga trafikbrott och en ny påföljd för upprepade allvarliga trafikbrott, t ex rattfylleri. Det är hedrande att vårt arbete med att belysa olika faktorer som leder till MC-olyckor uppmärksammas i detta sammanhang!

SMC publicerar rapporten "Allvarliga trafikbrott bland dödade och svårt skadade varje år efter genomgång av dödsolyckorna med Trafikverket. Den senaste versionen omfattar dödsolyckor under åren 2011-2019 samt de svårt skadade under perioden 2013-2019..

SMC kommer att skriva en ny rapport efter genomgång av djupstudier av dödsolyckor med Trafikverket och inhämtande av uppgifter från STRADA och Vägtrafikregistret.

Här kan du läsa SMC:s rapport "Allvarliga trafikbrott bland dödade och svårt skadade - med fokus på tvåhjulig motorcykel"

SMC.s remissvar på förslaget om skärpta straff för allvarliga trafikbrott.