Gruset leder till olyckor

2018-10-17
De senaste veckorna flera motorcyklister hört av sig efter att ha som kraschat på lösgrus. SMC har under 20 år påtalat faran med grus på belagd väg för motorcyklister. Friktionstest visar att grus på belagd väg leder till att friktionen försämras så att den motsvarar vinterväglag. Grus på belagd väg leder till cirka 600 MC-olyckor per år. Trots denna kunskap och skärpta krav från Trafikverket för när gruset ska vara bortsopat och hur stödremsor ska utföras ligger det mängder av grus på vägarna. Nu visar det sig också att rapporter från vägrapportörer till Trafikverket vägarna till Trafikverket inte alltid leder till några åtgärder. Alla anmälningar tas inte emot och rapporteras därmed inte vidare till entreprenör. Entreprenören följer inte regler för kontroller, skyltning och sopning. SMC fortsätter arbetet med att försöka förklara för väghållare och entreprenörer att deras slarv leder till olyckor som kan kosta våra liv.

SMC har fått ta emot flera samtal och meddelanden från motorcyklister som kraschat på grus den senaste veckan. Tisdag 16 oktober skedde en olycka på lv 122 i Fridlevstad i Blekinge. Två personer på en motorcykel kör omkull i gruset och flyger över vägen. Lv122 är en hårt trafikerad väg med mycket tung trafik som kommer från Polen-färjorna och kör upp i landet. Vittne till olyckan var Mats Mattiasson, vägrapportör och SMC-medlem. Mats konstaterar att motorcyklisterna hade otrolig tur som inte hamnade under hjulen i mötande trafik. Nu klarade man sig med lite blåmärken och plåtskador. 

Det som däremot gjorde Mats heligt förbannad är att han ett antal gånger kontaktat Trafikverket och påtalat gruset som ligger kvar på vägen efter en snabellagning som gjordes för 3-4 veckor sedan. Mats kan i sin telefon visa en samtalslogg med samtal 18/9, 4/10, 13/10 och 16/10 då olyckan skedde. Trafikverket säger att de inte tagit emot några samtal trots att Mats har ljudupptagning. 

- Jag ringde Trafikverket när de varit ute och snabellagat och påtalade att de måste sätta upp varningsskyltar enligt gällande regler. Då satte de upp skyltar som de sedan plockade ner - utan att sopa bort gruset, berättar Mats. 

Igår, 16 oktober hände olyckan som jag varit rädd skulle ske. En förare med passagerare som körde enligt alla lagar och regler. Han körde omkull i lösgruset och flög över vägen. Då kom brandbil, ambulans och polis, flera av dem är motorcyklister. Alla såg gruset och insåg vilka konsekvenser det kan leda till. EFTER OLYCKAN, då kom Svevia ut och satte upp en varningsskylt. Jag tycker att de borde haft med en piasavakvast och sopat bort gruset istället för att sätta upp en skylt och åka vidare, säger en mycket besviken Mats. 

När SMC kontaktar Mats dagen efter olyckan berättar han att en sopbil är ute och sopar i motsatt riktning. Förhoppningsvis kommer de att sopa bort gruset på väg 122. 

- Jag blir oerhört besviken över att gång på gång få höra om dessa helt onödiga MC-olyckor som kan kosta oss livet. Lv 122 är en väg med högsta klass där lösgrus ska vara bortsopat inom 12 timmar efter sopning. Dessutom ska entreprenören kontrollera vägen tre gånger per vecka. Här ligger gruset kvar i veckor utan att någon bryr sig, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare, SMC.

Ännu allvarligare är att det visar det sig att Trafikcentralerna som tar emot larm från allmänhet och vägrapportörer inte bryr sig om rapporter om grus. Det har framkommit tidigare. Med tanke på den kunskap Trafikverket och entreprenörerna har idag och det uttalade fokus som finns i Nollvisionsarbetet på oskyddade trafikanter har SMC trott att man verkligen tar detta på allvar. Vi beklagar att varken väghållaren eller entreprenörer inser den ökade olycksrisken och följer de regelverk som finns för att minska olycksrisken, fortsätter Maria. 

De senaste veckornas olyckor i kombination med bristen på uppföljning av larm till Trafikcentralerna och efterlevnad av gällande regler visar att SMC måste fortsätta att arbeta med frågan om säkrare vägar för motorcyklister. 

Inslag i SVT Blekinge, 0,42 min in i sändningen. 

Länk till artikel om olyckan i BLT. 

Friktionstest grus och diesel på belagd väg, Johan Granlund WSP Group 2017. 

Samtliga foton: Mats Mattiasson


Paret som var inblandade i olyckan.


Polisen stängde av vägen, brandbil och ambulans var också på olycksplatsen. 


Brandbilen och gruset på platsen.


Efter olyckan kom Svevia och satte upp en varningsskylt för halka. 


Samtalslista från vägrapportör Mats Mattiasson till Trafikverket. 


Motorcyklisterna hade tur i oturen - de krockade inte med någon i mötande körbana då de for över vägen. Lv 122 har vägklass 1 vilket betyder att den har hög trafikbelastning.