EU-länder öppnar för lätt MC på B-kort

2021-03-22

Över hälften av EU:s medlemsländer tillåter dem som har B-körkort att få köra lätt MC utan körprov. Varje land har dock nationella regler om ålder, år med bilkörkort och krav på utbildning. Den vanligaste orsaken till detta är att länderna vill minska bilkörning och få pendlare att välja tvåhjuligt fordon istället för bil. Tyskland gjorde detta möjligt 2020 och hela 78 000 har fått A1-kort det första året! Försäljningen av lätta motorcyklar ökade med 70 procent samtidigt som MC-olyckorna minskat. SMC konstaterar att detta är en trend som sprider sig i EU.

Det är möjligt att tillåta dem som har B-körkort att köra lätt MC utan att göra körprov. Regeln finns nämligen i gällande körkortsdirektiv. Det är faktiskt tillåtet 14  av EU:s medlemsländer + Storbrittannien. Syftet i de flesta länderna är att man vill minska trängsel och miljöpåverkan. Man ser lätt MC som ett smart alternativ till bil för pendling och transporter. Oftast handlar det om automatväxlade fordon.

Det tyska exemplet

Tyskland införde möjligheten att köra lätt MC med B-kort under 2020 under vissa förutsättningar. Man måste vara över 25 år, ha haft B-kort i minst fem år och sedan gå en utbildning under 13,5 timmar teori och praktik. Detta blev en omedelbar succé! Nästan 78 000 personer har nu A1-kort och försäljningen av lätta MC ökade med 70 % under 2020!  Det är svårt att dra slutsatser av statistik 2020 på grund av corona som lett till ett minskat resande. Enligt den officiella statistiken över dödsolyckor i Tyskland minskade MC-olyckorna med 8,6 procent. 

Grunden till att man införde detta är att minska trängsel och förbättra mobilitet och framkomlighet. Det är främst automatväxlade scootrar som körs som påminner om en EU-moped. Skillnaden mellan A-körkortet och den nya regleringen är, enligt vissa trafiklärare att provet faller bort. Negativa röster har hörts från det tyska rådet om trafiksäkerhet (DVR) som menade att ett förenklat regelverk skulle påverka trafiksäkerheten negativt..

 

Medlemsländer med B+A1 samt krav

Land Krav
Belgien Två år med belgiskt B-kort
Frankrike B-kort två år + 7 timmar utbildning
Grekland B-kort 6 år, 27 år + 5 timmar utbildning
Italien 10 timmar utbildning
Lettland 10 timmar utbildning
Luxemburg B-kort två år + 7 timmar utbildning
Malta 10 timmar utbildning
Polen B-kort tre år
Portugal Minst 25 år
Slovakien B-kort två år, bara automatväxlade MC
Spanien B-kort tre år
Storbritannien Minst 17 år, sju timmar utbildning
Tjeckien Bara automatväxlad MC
Tyskland B-kort 5 år, 25 år, 13,5 tim utbildning
Österrike B-kort fem år, sex timmar utbildning

 

Vad händer i framtiden?

EU-kommissionen har aviserat en översyn av körkortsdirektivet och detta är en av de frågor som kommer att finnas med i underlaget. Eftersom varje land får bestämma om man ska få köra lätt MC på B-kort får man bara köra i det land där körkortet är utfärdat.

Frågan har också väckts i riksdagen där flera motionärer krävt att det ska bli möjligt att få köra lätt MC med B-kort under vissa förutsättningar i Sverige. Hittills har alla dessa motioner avslagits.