SMC får bidrag till test med ABS på grus

2020-06-16
Att ABS är bra för trafiksäkerheten råder ingen tvekan om. Många studier har gjorts som visar att alla typer av olyckor minskar om en MC har ABS-bromsar. Numera är det krav att alla motorcyklar över 126 kubik ska ha ABS. Men, vilken effekt har dessa bromsar på grus? Här har meningarna gått isär sedan bromsarna kom. Redan 2011 gjorde MC-Folket tester tillsammans med forskare som visade att även med löst underlag var ABS bättre. Nu har SMC ansökt och beviljats bidrag för att se dels hur dagens ABS-bromsar funkar på grus, dels att se hur deltagarnas utveckling i bromsteknik under våra gruskurser. Även denna gång kommer SMC att ha forskare knuten till testerna.

Det är Skyltfonden som beviljar medel till olika projekt som kan öka säkerheten. SMC får drygt 90 000 kronor till ABS-testerna och skjuter även till egna medel. Detta är en viktig fråga för organisationen. 

Även Autoliv har beviljats medel ur Skyltfonden för att genomföra kollisionstester MC-bil.

Läs mer på Skyltfondens hemsida


här beskrivs resultatet i artikel i MC-Folket 2011. Ladda ner den här.