Regskylt fram

SMC är helt emot en främre registreringsskylt på motorcykel. Det är en fråga som aktualiserats i olika sammanhang sedan 2007. Hittills har inga beslut fattats om skylt fram på motorcykel. Det finns inget som tyder på att det blir en främre skylt på MC på svenska motorcyklar.

Frågan väcktes 2007 då Vägverket skickade ut en remiss angående införande av registreringsskylt fram på motorcyklar. SMC sa blankt nej till detta.
I riksdagen kommer varje år motioner som föreslår skyltar framtill på motorcyklar för att kunna fotograferas vid fartkameror. Olika riksdagsledamöter vill införa ägaransvar för motorcyklister vid hastighetsöverträdelser.  SMC har uppvaktat riksdagsmän och talat med Trafikutskottet. Hittills har dessa motioner röstats ner.

SMC har hävdat att det inte finns någon motorcykel som är konstruerad för att ha en främre skylt. Det är EU som fastställer regler för motorcyklar och deras utformning, inte Sverige. En skylt kan aldrig bli enhetligt placerad p g a att motorcyklar har helt olika utformning framåt. Storleken riskerar därför att bli så liten att den inte är läsbar i kameror.
Hela idén med hastighetskameror faller dessutom på att svensk lag inte medger att fordonsägaren automatiskt blir ansvarig för fortkörningsböter. Man måste kunna identifiera föraren. Att undanta motorcyklister från denna grundläggande regel är diskriminerande. Kameran måste kunna identifiera fordonet och föraren. Eftersom motorcyklister har hjälmar är motionen ogenomförbar. Vill man fota motorcyklister måste det enklaste vara att vända kamerorna. Problemet ägaransvar/föraransvar kvarstår dock.
SMC anser att det finns betydligt bättre metoder att rädda liv än att sätta en skylt fram på våra hojar!

Anders Wiman genomförde en studie under 2016-2017 på uppdrag av Trafikverket. Studien avslutades med förslag om att vända vissa kameror så att fotografering av registreringsskylten blir möjlig. Bilderna skulle kunna användas av polis för att kontakta fordonsägarna. Vad som händer med rapporten återstår att se. Ingen reaktion har kommit från Trafikverket i december 2017. 

Anders Wiman, förstudierapport MC och hastigheter september 2017
Här kan du läsa SMC:s remissvar. Till det bifogade vi synpunkter som inkommit från våra medlemmar.

Skylt fram
Så här skulle en MC med skylt fram kunna se ut.