Årsmöte 2021

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR SVERIGES MOTORCYKLISTER UPPSALA LÄN 2021

SMC Uppsala län kallar härmed till årsmöte
söndagen den 14 mars 2021 kl. 15:00


Mötet kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams. Därför är det viktigt att du i god tid innan och senast söndagen den 7 mars mailar vår ordförande på ordforande@smcuppsala.se och anger namn samt medlemsnummer så vi kan hålla koll på rösträkningen, då enbart medlemmar tillhörande SMC Uppsala läns distrikt är röstberättigade. Du kommer sedan strax innan mötet börjar erhålla en länk för anslutning.

Har du några förslag eller synpunkter på vår verksamhet så är du välkommen att lämna in en motion till årsmötet. Observera att motioner måste vara inlämnade till styrelsen senast 6 veckor innan årsmötet dvs 31 januari.
Du kan skicka motionen per mail till: styrelsen@smcuppsala.se , eller per post till: SMC Uppsala, Stångby 1, 755 94 Uppsala.
Är du intresserad att vara med och hjälpa till i styrelsen så hör av dig till valberedning@smcuppsala.se eller ordforande@smcuppsala.se .
Vi behöver alltid hjälp och ju fler vi är ju mer verksamhet kan vi åstadkomma.
Styrelsen/Lotta Karlsson, ordförande

Årsmöteshandlingar 2021
Här nedan kommer vi, allteftersom de blir klara, att lägga årsmöteshandlingarna inför mötet.

Balansrapport 2020

Resultarapport 2020

Budget 2021

Verksamhetsplan 2021

Dagordning årsmöte 2021

Första sidan årsmöte 2021