Tips på vägen

Att köra i grupp
Rapido MC har tagit fram tips och förslag på hur man på ett säkert sätt kan köra i större grupper. I skriften finns det bra saker som man bör tänka på innan en kortege-körning eller när vi är en större grupp som åker tillsammans.
Läs skriften här.

Vad gör du när du kommer till en olycksplats?
Vad ska jag tänka på, hur ska jag agera, i vilken ordning ska jag ta hand om de skadade om det är flera , ska jag ringa larmcentralen först eller ska jag?
Det här är bara några av alla frågor som kan fara runt i huvudet om man kommer fram till en olycka.
Anders Sjölander (användarnamnet Ambulans på sporthoj.com) har sammanställt tips om hur man ska agera vid en olycksplats. Läs dokumentet.


OBS! Bilden är arrangerad från kampanjen "Se oss" på Gränby Centrum 2010