Utbildningsdagar för våra funktionärer!

2024-02-25

Vi närmar oss vår och våra funktionärer gör sig redo inför kursstart. Alla instruktörer måste gå HLR utbildning minst vartannat år och nu under söndag och måndag är det dags för 18st att genomföra den obligatoriska utbildningen så alla våra deltagare ska känna sig trygga på kurs!