Kallelse till årsmöte 2023

2023-02-07

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR SVERIGES MOTORCYKLISTER UPPSALA LÄN 2023!
Söndagen den 19 mars 2023 kl.15:00

Anmälan sker via www.svmc.se där du går vidare till "Mitt konto" och där finns anmälningsknappen uppe till höger. Möteslokal planeras till Stångby 1 i Uppsala, Östra Aros MCK klubblokal, men med reservation för rådande Covid-19 kan det med kort varsel i stället hållas digitalt via Microsoft Teams. Därför är det viktigt att du anmäler dig till mötet i god tid. Vid digitalt möte kommer du strax innan mötet börjar erhålla en länk för anslutning.

OBS! Då vi vid fysiskt möte bjuder på fika så är det viktigt att du anger ev. födoämnesallergi i meddelanderutan!

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på hemsidan.

Har du några förslag eller synpunkter på vår verksamhet så är du välkommen att lämna in en motion
till årsmötet. Observera att motioner måste vara inlämnade till styrelsen senast 6 veckor innan årsmötet dvs den 5 februari 2023. Du kan skicka motionen per mail till: ordforande@smcuppsala.se, eller per post till: SMC Uppsala, Stångby 1, 755 94 Uppsala.

Är du intresserad att vara med och hjälpa till i styrelsen eller i vår verksamhet så hör av dig till valberedning@smcuppsala.se eller ordforande@smcuppsala.se.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Sveriges MotorCyklister, Uppsala Län