Konstituerande

2023-03-28

Igår kväll höll SMC Uppsalas styrelse konstituerande möte som resulterade i följande...

Informatör Kristina Ljungqvist Malm

Redaktör Christer Blomgren

Webbansvarig Magnus Hassling

Utbildningsansvarig Anders Ljungqvist Malm

Vice Utbildningsansvarig Roger Ejderfelt

Avrostningsansvarig Lucas Brikho

Knixansvarig Stefan Reinebrandt

Grusansvarig Anders Ljungqvist Malm

Kioskansvarig Kristina Ljungqvist Malm

Touringansvarig Vakant

Träffansvarig Vakant

Klubbansvarig Christer Blomgren

Körskoleansvarig Jenny Ejderfelt

Representanter Uppsala Motorsportunion Anders Ljungqvist Malm

Suppleant Roger Ejderfelt