SMC Uppsalas styrelse 2023-24

2023-03-20

Då är 2023 års årsmöte för SMC Uppsala avslutat. Årsmötesordförande var Roger Berzell och kommande års styrelse ser ut som följer...

Ordförande: Tina Lj Malm
Kassör: Jan Lindberg
Vice ordförande: Roger Ejderfelt
Sekreterare: Stefan Reinebrandt
Vice sekreterare: Magnus Hassling
Ledamot: Anders Ljungqvist Malm
Ledamot: Christer Blomgren
Suppleant: Hans Elmegren
Suppleant: Jenny Holmgren Ejderfelt
Valberedning
Franz Mauritzson (Sammankallande), Lucas Brikho
Revisorer
Ekonomisk revisor: Sigge Lindh
Verksamhetsrevisor: Jakob Kobryn