MC-träffar och rallyn


Övriga träffar och rallyn
Flera av SMC Uppsalas medlemsklubbar arrangerar olika former av träffar, rallyn och mc-orienteringar. Titta på klubbarnas hemsidor så hittar du flera aktiviteter.

Vill du tipsa om någon bra aktivitet som du varit på så kontakta touringansvarig.

Nymedlemstouring

Varje år arrangerar SMC Uppsala en touring för nya medlemmar.

 

Länsträff

Är en touring som sker varje år och som avslutas med en fika.

 

Mälaren Runt
Är Sveriges i särklass största mc-rally och arrangeras av SMC varje år den 3:e lördagen i augusti.