Organisationen

Med drygt 60.000 medlemmar är Sveriges MotorCyklister världens största ideella intresseorganisation. Vår storlek ger oss en unik möjlighet att bevaka vad som händer i maktens korridorer och påverka beslut innan de fattas. På samma sätt kan vi använda vår storlek och vårt inflytande för att få redan fattade beslut ändrade när det är ofördelaktiga för oss motorcyklister.

SMC arbetar för att motorcyklister i Sverige ska ha rimliga och rättvisa regler. Varje gång ett beslut fattas i något som rör motorcyklism har på något sätt uttalat sig i frågan. Genom ditt medlemskap i SMC är du med i FEMA (sammanslutning för alla motorcyklister i Europa) med kontor i Bryssel.

SMC som paraplyorganisation arbetar i stora drag med trafiksäkerhet, touring, konsumentupplysning och med att bevaka och tillvarata motorcyklisters intresse både nationellt och internationellt. Vi samarbetar med en rad organisationer, försäkringsbolag och myndigheter i olika arbets- och samrådsgrupper. Arbetet bygger på ideellt engagemang där vi alla såsom medlemmar utgör en liten men viktig komponent för att bevara och bevaka vårt smått fantastiska intresse, motorcyklismen.

SMC har en unik demokratiform om man ser till organisationens storlek. På årsmötet har nämligen varje medlem en röst. Därför finns närhet och kontakt mellan styrelse och medlemmar. Från myndighetshåll uppfattas vi som "bråkiga". Det tycker vi är bra! Det är ju SMC:s jobb att ifrågasätta, kritisera och komma med motförslag när byråkraterna kommer med det ena mc-fientliga förslaget efter det andra. Inte minst viktigt är det här jobbet nu när EU- byråkratin och nya "EU-regler" gör sitt intrång på alla fronter. Även din frihet motorcyklist påverkas!

 

Vill du läsa mer om bla SMC:s historia, finns det på SMC Centralt.