SMC Uppsalas styrelse

SMC Uppsalas styrelse 2023-24

Klicka på respektive namn för att se mer information om personen.

Mail via info@smcuppsala.se

Valberedning

 Revisorer

Förtroendevalda övrigt

Kommer så snart namnen kan offentliggöras