SMC Uppsalas styrelse

SMC Uppsalas styrelse 2024-25

Klicka på respektive namn för att se mer information om personen.

Mail via info@smcuppsala.se

Valberedning

  • Valberedare: Lucas Brikho (sammankallande) samt Andreas Brander

Revisorer