Rabatter i Uppsala

Vi har påbörjat ett jättearbete att försöka fixa fler rabattställen till våra SMC-medlemmar. Vi har ett krav på minst 10% i rabatt, men i gengäld så finns du som rabattställe med på vår hemsida och i vår app, blir du med före nyår så kommer du även med i vår tryckta smc-bok.

Ansvarig för detta stora arbete är Tina Malm och henne kan du maila på följande adress informator@smcuppsala.se för att ge tips på ställen.
Även du som har en rörelse och vill ha ett samarbete, kan själv anmäla intresse till henne här.
Just nu i detta arbete vi gör nu är det mat och fikaställen vi fokuserar på, men alla ställen som kan ge rabatt är välkomna!