Rabatter

Vi har påbörjat ett jättearbete att försöka fixa fler rabattställen till våra SMC-medlemmar. Vi har ett krav på minst 10% i rabatt, men i gengäld så finns du som rabattställe med på vår hemsida och i vår app, blir du med före nyår så kommer du även med i vår tryckta smc-bok.

Ansvarig för detta stora arbete är Tina Malm och henne kan du maila på följande adress informator(at)smcuppsala.se för att ge tips på ställen.
Även du som har en rörelse och vill ha ett samarbete, kan själv anmäla intresse till henne här.
Just nu i detta arbete vi gör nu är det mat och fikaställen vi fokuserar på, men alla ställen som kan ge rabatt är välkomna!