3 787 nya motorcyklister första halvåret 2020!

2020-08-13
Under det första halvåret 2020 har 3 787 personer fått A1, A2 eller A-körkort. Det är en ökning med 223 personer jämfört med 2019 trots covid-19. SMC säger grattis till alla! För andra året i rad ökar antalet kvinnliga körkortstagare. Men, samtidigt underkänns tjejer oftare vid körprovet jämfört med killarna (59,9 respektive 65,3 % blir godkända).

Trafikverket redovisar godkännandegrad utifrån om man bokat prov som privatist eller via trafikskola. Godkännandegraden är betydligt högre för samtliga prov för trafikskoleeleverna.

Då det gäller teoriprovet klarar bara drygt hälften provet vid första försöket och 2 858 färre kunskapsprov har gjorts jämfört med förra året.  Det återstår några månader av förarprov på MC hos Trafikverket men sommaren 2020 har kännetecknats av extremt långa väntetider till körprov. Några som försöker boka får ingen tid förrän mitten av 2021. SMC för samtal med Trafikverket i frågan och SMC hoppas självklart att många fler får möjlighet att göra körprov och få körkortet innan året är slut. Med tanke på de långa köerna till både kunskaps- och körprov är det viktigt att man är väl förberedd när man kommer till provet!

Länk till Trafikverkets förarprovsstatistik

SMC jämförelse första halvåret 2019-2020


Aron har övningskört 100 mil under mc-säsongen 2020 med mamma Lena på bönpallen som handledare. Han har fått tid för körprov. SMC håller tummarna.