Kallelse distriktsårsmöte Stockholm 2020.03.22

2019-12-11

Kallelse till Stockholms distriktsårsmöte
den 22/3 kl. 13.00 - 2020
Plats AVA MC, Mörtnäs Hagväg, 13, 134 44 Gustavsberg.
Vi kommer att lotta ut MC kurser! Kommer du?

Utlovat är en utställning med motorcyklar hos AVA.

Ordförande kommer att redogöra för det gångna året.

Styrelsen bjuder på kaffe och bulle i pausen.

Motioner inlämnas till styrelsen@smcstockholm.se  senast 2 veckor innan årsmötet.
Valberedningen tar emot tips om nya ledamöter. valberedningen@smcstockholm.se

 

Kallelse till Stockholms distriktets Årsmöte
den 22/3 kl. 13.00 -2020


Plats: AVA MC, Mörtnäs Hagväg, 13, 134 44 Gustavsberg


 Kallelse till distriktets klubbmöte den 22/3 ca 15.00. Efter årsmötet kommer representanter från varje klubb att inbjudas in till kort information.

När ni byter klubbrepresentanter i era klubbstyrelser, glöm inte att även ändra i registret https://www.svmc.se/club/smcboken/Klubbuppgifter/ så SMC skickar info till rätt personer.

 Kallelse som pdf
  Agenda
Agenda2020

 

Verksamhetsberättelsen 2019

Resultaträkning 2019

Balansrapport 2019

 

Inkomna Motioner från medlemmar

Motion 1

Motion 2

Motion 3  

 

 

Protokoll

 

Sittade ledamöter finner du här;
https://www.svmc.se/Distrikt/Stockholm/Organisation/Stockholmsstyrelsen/

Stadgarna i Stockholm finner du här;
https://www.svmc.se/Distrikt/Stockholm/Organisation/Stockholmsstyrelsen/Stadgar-SMC-Stockholm/

 

Varmt Välkomna hälsar sittande ordförande Mattias