Stadgar SMC Stockholm

Stadgar för SMC Stockholm 2018

Stadgar för SMC Stockholm 2019

 

Läs hela dokumentet här! 

 

Vad ska en distrikts styrelse göra?