Protokoll

*Om styrelsens protokoll önskas kontakta vår sekreterare.

Mail: sekreterare@ smcstockholm.se

Styrelsemöten:

 

11 maj, 2019

2 sept, 2019

7 okt, 2019

4 nov, 2019

15-17 nov Riksträff

2  dec, 2019

Kallelse skickas av sekreterare till styrelsen (informerar valberedningen)

Finns något ni önskar ta upp med styrelsen maila på ordforande@smcstockholm.se

eller informera info@smcstockholm.se

 

Verksamhetsberättelser:

 

Verksamhetsberättelsen 2016

Verksamhetsberättelsen 2017

Verksamhetsberättelsen 2018