Kallelse distriktsårsmöte Stockholm 24/3-2019

2019-03-12

Kallelse till Stockholms distriktsårsmöte
den 24/3 kl. 13.00 - 2019
Plats KGK AB, Hammarbacken 8, 191 49 Sollentuna,
Avfart E4 Häggvik.

Utlovat är en utställning med motorcyklar från KGK Motor. Ordförande kommer att berätta lite om trafikläget för mc-parkering, vajerräcken och andra ämnen som berör oss mc-förare. Styrelsen bjuder på kaffe och bulle i pausen. Inbjudna gäster är från MCRF och KGK Motor.

Motioner inlämnas till styrelsen@smcstockholm.se  senast 2 veckor innan årsmötet.
Valberedningen tar emot tips om nya ledamöter.

Kallelse till Stockholms distriktets Årsmöte
den 24/3 kl. 13.00

Plats KGK AB, Hammarbacken 8, 191 49 Sollentuna, Avfart E4 Häggvik.


 Kallelse till distriktets klubbmöte den 24/3 ca 15.00. Efter årsmötet kommer representanter från varje klubb att inbjudas in till klubbmötet och planera för sommarens aktiviteter. När ni byter klubbrepresentanter i era klubbstyrelser, glöm inte att även ändra i registret https://www.svmc.se/club/smcboken/Klubbuppgifter/ så SMC skickar info till rätt personer.


 

 

Sittade ledamöter finner du här;
https://www.svmc.se/Distrikt/Stockholm/Organisation/Stockholmsstyrelsen/

Stadgarna i Stockholm finner du här;
https://www.svmc.se/Distrikt/Stockholm/Organisation/Stockholmsstyrelsen/Stadgar-SMC-Stockholm/

 Stockholms verksamhetsberättelse 2018 hittar du här;
https://www.svmc.se/distrikt_filer/Stockholm/Dokument/%c3%85rsm%c3%b6teshandlingar%202018.pdf