Övningskörningsålder


Det finns olika MC-behörigheter med olika krav på ålder för att få börja övningsköra.

  • För lätt motorcykel, behörighet A1, behöver du vara minst 15 år och 9 månader.
  • För tung motorcykel, behörighet A2, behöver du vara 17 år och 6 månader.
  • För tung motorcykel, behörighet A, behöver du vara 23 år eller 19 år och 6 månader, under förutsättning att du har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader. Övningskörning i trafikskola får ske från 17 år och 6 månader i trafikskola under förutsättning att den som har uppsikt över övningskörningen följer med på motorcykeln eller i en sidovagn.

Läs mer om MC-körkort på Körkortsportalen