P-avgifterna på Trafiknämndens möte 14 februari

2019-02-08

Torsdagen 7 februari, dök frågan om P-avgifter för MC/moped upp på hemsidan över vilka ärenden som ska avhandlas vid Trafiknämndens möte i Stockholms stad 14 februari. Förslaget innebär en minskning av avgifterna och att en MC/moped betalar en fjärdedel av en personbil. Förslaget innebär en sänkning i samtliga zoner utom i city där avgiften föreslås vara oförändrad, 10 kronor per timme. Man föreslår att boendeparkering kan ske i MC-rutor där det är lämpligt. SMC Stockholm är inte nöjda med förslaget som är resultatet av förhandlingarna mellan Alliansen och Miljöpartiet och har därför redan uppvaktat samtliga ledamöter. Det finns fortfarande ingen utredning om varför MC och moped klass I ska betala avgift. Stadens intäkter är inte särskilt stora. Det är snudd på omöjligt att avgöra vad som är en cykel, moped klass I, moped klass II och MC och vilka som ska betala för att parkera medan andra står gratis. Vi hoppas att alla som är berörda av P-avgifterna tar kontakt med politikerna och berättar vad P-avgiften betyder för dig!

Vad har SMC Stockholm gjort sedan förslaget publicerades 7 februari?
Inför Trafiknämndens möte torsdag 14 februari har SMC Stockholm läst förslaget och därefter uppvaktat samtliga ledamöter och ersättare via mail. De har dels fått ett brev med uppmaning att riva upp beslutet om p-avgift för MC och moped, dels ett blad som visar att en cykel, MC och moped tar upp ungefär samma yta men krav på avgift är mellan 0-10 kronor per timme. Vi framför att alla ytsnåla fordon på två hjul bör parkera utan avgift och refererar även till Transportstyrelsens beslut om att upphäva P-avgifterna i Bromma eftersom dessa aldrig utretts. Det har som alla vet aldrig gjorts innan P-avgifterna infördes för MC och moped.

Trafikkontorets förslag till Trafiknämnden
Trafikkontorets analys av införandet har inte jämförts med hur det såg ut innan avgift infördes. Man säger inget om de ökade P-skadorna och ökning av olaglig parkering. Man säger inget om svårigheterna att se skillnad på cykel, moped klass I, moped klass II och MC. Man säger inget om att P-avgifterna inte alls lett till 15 % fler bilparkeringar vilket var syftet. 

Citat ur utredningen: "I slutet av sommaren och under hösten 2018 har kontoret undersökt hur MC-platserna används efter förändringen. I de centrala delarna av staden (city) har strategin fallit väl ut då platserna används som besöksparkering för MC med en beläggningsgrad som är i linje med övrig parkering i innerstaden. I andra delar av staden har mätningarna visat att beläggning på MC-platserna är relativt låg.

Kontoret föreslår mot bakgrund av detta att boendeparkering kan införas på de MC-platser där det kan anses som lämpligt ur trafiksynpunkt. I dagsläget måste MC med boendeparkering stå, i konkurrens med övriga fordonsslag, på de vanliga parkeringsplatserna. Kontoret vill kunna tillåta besöks- och boendeparkering på de dedikerade MC-platserna där det kan anses som lämpligt.

Då MC kan parkeras i vinkel på reserverade parkeringsplatser för MC är kontorets bedömning att ca fyra MC ryms på samma yta som en vanlig personbil. Kontorets förslag är därför att MC-avgifterna reduceras, vid tillämpliga fall, till en fjärdedel av den avgiftsnivå som idag gäller för övriga fordonsslag men även att hänsyn till andra faktorer tas i beaktning.

Kontoret behöver även förändra MC-taxestrukturen, när fler taxor för MC införs, genom att lägga till taxa 13, 14 och 15 för besöksparkering vid sidan av taxa 11 och 12. Benämningarna stämmer då också med taxeområdena enligt principen taxeområde 1 blir MC-taxeområde 11, taxeområde 2 blir MC-taxeområde 12, etc. Tidigare har MC bara kunnat lösa avgifter genom digitala betaltjänster (appar, etc). Nu när är samtliga parkeringsautomater är biljettlösa kommer kontoret att öppna upp för betalning av parkeringsavgifter även för taxa 11-15, det vill säga MC-taxorna."

I tjänstemannaförslaget från Stockholms stad sägs också att att man räknar med intäkter från MC-och mopedparkeringen med 5 miljoner kronor per år och 250 000 kronor från boendeparkering. Samtidigt säger man att varje transaktion för betald parkering kostar staden 2 kronor kan innebära en förlust för staden vilket beror på att parkeringsavgifterna kommer att understiga kostnaden för inlösen hos banken! Några kostnader för att skapa ytor, ökad bemanning av P-vakter etc finns inte med i utredningen. Det saknas fortfarande en utredning om behovet av att överhuvudtaget införa P-avgifter för MC och moped klass I. Det finns ingen jämförelse med cykel och moped klass II som är betydligt mer lika i storlek som en MC eller moped klass I. 

Vad kan du som medlem göra?
SMC Stockholm skickade igår ett mail till samtliga ledamöter i Trafiknämnden. Vi bad dem att tänka om och återgå till avgiftsfri parkering för MC och moped klass I. Vi åberopade mängder av argument. Du kan göra samma sak. Prata med politiker i det parti du röstat på. Fråga hur de ställer sig till P-avgift för MC och moped klass I. Förklara vad parkeringsavgifterna betyder för dig och din familj. Om du pendlar med MC/moped, berätta gärna om vilka fördelar det innebär för dig och hur det bidrar till ökad framkomlighet och fråga om hur P-avgifterna för vissa tvåhjulingar bidrar till detta som även är ett mål för Stockholms stad. 

SMC Stockholms brev och argument till politikerna- om du behöver tips. 

Vad är vad? Ett infoblad vi skickade till politikerna som visar att tvåhjulingar är snudd på identiska i utformning och storlek men att bara vissa premieras för detta genom gratis parkering medan andra betalar upp till 10 kronor per timme. Det får du gärna skicka med till politiker du kontaktar. 

Ledamöterna i Trafiknämnden


Den här annonsen fanns på en helsida i Metro 12-13 februari och i Expressen 13 februari.

 

SMC Stockholms brev till politikerna i Trafiknämnden

Trafiknämndens förslag

Bilaga med föreslagna kostnader för MC- och mopedparkering

Lista över ledamöterna i Trafiknämnden.

Varför ska vissa tvåhjuliga fordon parkera gratis medan andra i nästan identisk storlek och utförande ska betala 10 kronor per timme? Att återgå till gratis parkering fär det enda logiska för alla ytsnåla fordon vilket SMC uppmanar Stockholms stad att göra i bladet Vad är vad?

Parkering av MC, moped och cykel blir en komplicerad fråga när avgifter tas ut av vissa men inte alla. Sidan i i Vad är vad.

Kan du se vad som är vad och avgöra vilket fordon som parkerar gratis och vilka som ska betala 10 kronor per timme? 

Förmodligen svarade du fel. Rätt svar hittar du nedan. Logiskt? Knappast.