Många körkortslösa i olycksstatistiken

2018-05-25

SMC har under många år rapporterat om den höga andelen dödade på tvåhjulig motorcykel som varken har ett MC-kort eller äger en motorcykel. Tyvärr håller trenden i sig. En tredjedel av dem som dog på MC under 2017 saknade körkort. Majoriteten av dem körde en olaglig motorcykel och nästan 70 procent av de körkortslösa var påverkade av alkohol och/eller droger. De körkortslösa bidrar i hög grad till fortsatt höga olyckstal bland motorcyklister. Alla dessa medvetna felhandlingar leder tyvärr till en kraftigt ökad olycksrisk. Bland motorcyklister med körkort är det de som kört i mycket höga hastighetsöverträdelser, samt de som inte kört sin motorcykel så länge, som bidragit till de flesta olyckorna.

Varje dödsolycka i trafiken utreds av Trafikverket, en s k djupstudie. Syftet är att se vad som orsakade olyckan och om det finns något som kan förebygga att dessa olyckor sker i framtiden. SMC träffar Trafikverket varje år och går igenom djupstudierna av dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel. Det är ett mycket viktigt samarbete eftersom dödsolyckorna är det som ligger till grund för svenskt trafiksäkerhetsarbete.  Det är en sorglig dag där vi gång på gång ser hur medvetna felhandlingar leder till dödsolyckor.

SMC har därför sedan 2011 sammanställt dödsolyckor utifrån körkortsinnehav eftersom det är uppenbart att gruppen "utan körkort" inte är motorcyklister. De äger nämligen inte någon motorcykel och de har inget körkort.

Statistik för 2017
Under 2017 omkom 36 personer på MC, 34 förare och två passagerare. Samtliga förare var män, passagerarna var kvinnor. Statistiken nedan talar sitt tydliga språk. Gruppen som saknar körkort begår ofta många grova trafikbrott i samband med dödsolyckan. 

- Det är uppenbart att vi behöver fler poliser ute på vägarna. Risken för upptäckt är helt enkelt så liten att trafikanterna struntar i reglerna. Det gäller tyvärr inte bara MC utan bilförare, säger Jesper Christensen, SMC:s generalsekreterare. 

I båda grupperna är hög hastighet något som bidragit till olycksutgången. De flesta singelolyckorna sker i kurvor. Statistiken bland gruppen som har körkort visar att nya körkort och när man är ny som ägare av en motorcykel ökar risken för olyckor.

- SMC arbetar på många sätt för att minska MC-olyckorna. Vi riktar in oss på dem som har körkort och här erbjuder vi fortbildning, information, aktiviteter och mycket annat. Vi samarbetar med trafikskolorna i STR och erbjuder alla som tar MC-kort ett gratis medlemskap i SMC.  Vi erbjuder t ex tillsammans med BMW presentkort på SMC-kurser för att öka körkunskaperna och riskmedvetenheten hos dem som köper en ny MC, säger Jesper Christensen. 

Omkomna förare 2017 på tvåhjulig MC utan körkort 
- 13 av 36 saknade giltigt MC-körkort, det är en tredjedel.
- Av dessa var 8 ägare till motorcykeln, fem inte ägare.
- Åtta motorcyklar (61 procent) var inte i trafik: avställda, oförsäkrade, stulna, oregade, hade körförbud.
- Två saknade hjälm eller använde hjälmen felaktigt. 
- 9 av 13 (69 procent) var påverkade av alkohol och/eller droger. 

Omkomna MC-förare 2017 på tvåhjulig MC med körkort
- 23 av 36 = två tredjedelar hade körkort.
- Två passagerare, 21 förare.
- 20 av 22 förare ägde MC.
- Samtliga fordon var i trafik, försäkrade och skattade.
- Ingen av förarna var påverkade av alkohol och/eller droger.
- En hade använt hjälm felaktigt, samtliga använde hjälm.


Hur ser statistiken ut över tid?

Då SMC började titta på djupstudierna upptäckte vi att allt fler av de omkomna begår många trafikbrott. SMC har därför samlat statistiken och redovisat den i skriften "Extremt beteende". Statistiken nedan visar de omkomna utifrån körkortsinnehav. Detta är sedan ställt i relation till andra trafikbrott (klicka på bilden för större format)


Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC 2011-2017. 

Kör med insidan när du sätter dig på motorcykeln.
Läs SMC:s tips som samlats in av motorcyklister för motorcyklister - Kör MC som om du älskar livet!.
Kom på en kurs med SMC School i sommar! 

Mer statistik finns på denna sida.