Fråga om P-avgift för elfordon i fullmäktige

2017-11-07

Vid novembermötet i Kommunfullmäktige i Stockholms stad svarade trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp) på en fråga från Micke Valier (kd) om P-avgift för el-MC och elmoped. Helldén förklarade att MC och moped ska betala avgift, oavsett drivmedel, för att öka framkomligheten i staden. Helldén besvarade inte hur han ser på att staten delar ut bidrag för inköp av fossilfria fordon som snabbt äts upp av P-avgifterna. Helldén anser att avgifterna för MC och moped är rimliga och rättvisa i förhållande till personbilar.

Micke Valier (kd) ställde en fråga inför kommunfullmäktige som besvarades av trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp). Valier frågade om det inte är kontraproduktivt att staten delar ut bidrag till inköp av smarta fossilfria motorcyklar och mopeder som kan användas för hållbar pendling när sedan bidraget snabbt äts upp av P-avgifter.Valier anser att staden motarbetar rena fordon. 

Helldén är positiv till att MC omfattas av regeringens förslag men förklarar att syftet med införande av P-avgifter för MC och moped är att öka framkomligheten. Motorcyklar och mopeder tar nämligen stor plats i gaturummet, de måste därför betala avgift. Helldén menar att MC och mopeder bör stå på tomtmark i större utsträckning men svarar inte på frågan varför inte staden ställt upp på inventering av utrymmen som SMC föreslagit. 

Helldén försvarade avgiftssystemet för MC och moped och menar att det är rättvist att en motorcykel och moped betalar en femtedel i delad ruta i city och en tredjedel ute på Malmarna. Han förklarar att orsaken till att inom boendetaxan betalar en MC/moped hälften jämfört med en bil är att fordonen får parkera längs med gatan på dessa platser och inte behöver stå vinkelrätt mot trottoaren.

Helldén verkar inte känna till att varje motorcykel och moped i delade rutor i zon 5 ska betala lika mycket som en bil på motsvarande yta. Han verkar inte heller känna till att det får plats många tvåhjuliga motorfordon på en yta som motsvarar bilens. Så här ser avgifterna ut för respektive område. 

Nästa år är det val till riksdag, landsting och kommuner. Tycker du att avgifter för att parkera MC och moped klass I är en viktig fråga i din kommun - kontakta de politiska partierna och förklara hur verkligheten ser ut för dig. 

Frågor och svar under fullmäktigemötet kan du se och höra under punkt 5. 


Micke Valier (kd) i talarstolen.