Det kommer en P-ruta att kosta

Stockholms stad har bestämt att motorcyklar och mopeder klass I ska börja betala för att parkera i MC-rutor. Det har tidigare varit gratis. Det finns inget underlag som visar hur man beräknat avgiften för MC/moped. Avgiften har utgått från personbil. Stockholm är i förslaget indelat i fem taxaområden, 1-5.

En P-ruta för MC ger högre intäkter!
Här har SMC synliggjort några exempel på vad hyran av en P-ruta blir för olika fordonslag. Bilderna visar tydligt att Stockholms stad föreslår en högre avgift för samma yta av motorcyklar och moped klass I. Ingen har diskuterat avgift för trampcykel, elcykel eller moped klass II som är av jämförbar storlek. Dessa fordon ses som ytsnåla medan MC och moped klass I jämförs med personbil. 

Taxaområde 1 är Stockholms innerstad. Bil betalar 50 kr dygnet runt. Varje MC och moped klass I betalar 10 kr/timme vid betalning genom app. Står MC/moped klass I i bilruta ska varje MC/moped erlägga 50 kronor/timme. 

Taxaområde 2 är också centrala Stockholm. Här betalar bil 26 kr/timme 07-19/21 vardagar och 15 kr timme övrig tid. Varje MC och moped betalar 10 kronor per timme i MC-ruta om betalning sker via app. 

Taxaområde 3 är malmarna. Avgift för bil är 15 kronor timme 07-19 vardagar och 10 kronor timme övrig tid. Varje MC och moped betalar 5 kronor per timme dygnet runt vid parkering i MC-ruta och betalning via app. 

Taxaområde 4 är ny taxa i närförort. Avgift för bil är 10 kronor per timme vardagar. Varje MC och moped klass I betalar 5 kronor per timme om betalning sker via app och man står i MC-ruta. 

Taxaområde 5 är ny taxa i ytterstaden. Här betalar en bil 5 kronor per timme vardagar. Varje MC och moped betalar 5 kronor per timme om man står i MC-ruta och betalar via app.