Dokument

Här publiceras aktuella dokument, till exempel protokoll från styrelsemöten.

SMC Västmanland följer de aktuella Riksstadgarna som kan återfinnas via denna länk: Riksstadgar

 

Styrelseprotokoll 2024

Januari Februari Mars April
Maj Juni Juli Augusti
September Oktober November December
  Årsmöte Konstituerande  

 

Styrelseprotokoll 2023

Januari     April
Maj      
September Oktober November December
  Årsmöte Konstituerande  

 

Styrelseprotokoll 2022

Januari Februari Mars April
Maj      
September   November December
  Årsmöte Konstituerande  

 

Styrelseprotokoll 2021

Maj Juni Augusti September
November      
  Årsmöte Konstituerande  

 

Styrelseprotokoll 2020

Februari Mars Maj Augusti
Oktober      
  Årsmöte Konstituerande  

 

Styrelseprotokoll 2019

Februari  Mars April Maj 
September Oktober November  
  Årsmöte Konstituerande