SMC KNIX

Bli en bättre trafikant genom att träna kurvor på bana med Din hoj. Lär dig motorcykelns gränser men framförallt lär dig flytta Dina gränser som motorcykelförare.

Syftet med Knix är att öka kunskapen i körningen och medvetenheten om förmågan att hantera sin motorcykel i trafiken.

Detta gör att du får bättre marginaler inför risksituationer som vi alla vet uppstår i trafiken.

Utbildningen, som består av en kortare obligatorisk introduktionsdel och därefter körteknikspass på bana, bedrivs av av SMC godkända instruktörer.

Deltagarna delas upp gruppvis utifrån erfarenhet och körvana. Du kör i ditt eget tempo efter din förmåga. Alla är välkomna att delta, oavsett erfarenhet och MC-typ. Att köra mc på gokartbana och träna körteknik är ett tillgängligt alternativ till körning på de större motorbanorna och är roligare, mer givande och inte minst mer tekniskt krävande än man kanske kan tro.

Hastigheten är dock låg och skaderisken liten. Grunden och principen i kurv- och bromstekniken är densamma som vid körning i högre hastigheter.

Krav för deltagande i kurserna:

  • Din mc måste vara registrerad och godkänd (dvs besiktigad och skattad) för körning i trafik och vara minst trafikförsäkrad. 
  • Du måste ha körkort för mc och fullgod skyddsutrustning för mc: skinn- eller textil-jacka + byxor, hjälm, stövlar och handskar. Även ryggskydd ska vara på.
  • Din mc kommer att säkerhetskontrolleras/besiktigas innan körning likväl som din utrustning. Tänk på skicket på hojens däck, drivpaket, bromsar och ev. oljeläckage. Vid undermåligt skick på hojen eller din skyddsutrustning, får du av säkerhetsskäl inte delta i körövningarna. 
  • Du måste själv kontrollera att din försäkring gäller vid SMC´s fortbildningar. (vilket de flesta försäkringar gör idag, dock kan undantag finnas!)
  • Se gärna hur du själv kan göra en enkel besiktning av din hoj innan du åker till Knix-banan >>

Deltagarna delas in i tre grupper, läs gärna detta innan du bokar.

  • Grön är den lugnaste gruppen, passar dig som vill köra ett lugnt tempo och gått inga eller få kurser tidigare.
  • Gul grupp kör i ett medeltempo, passar dig som håller aningen högre tempo och gått inga eller få kurser tidigare.
  • Blå grupp kör ett medeltempo, passar dig som håller aningen högre tempo och gått flera kurser tidigare.

 

 


FAKTA /STATISTIK

Sju av tio singelolyckor på motorcykel med dödlig utgång sker i en kurva, tre av tio i en korsning.