Syfte och Mål

SMC Västmanlands Syfte och Mål är

 • att verka för motorcyklismens sunda utveckling.
 • att tillvarata medlemmars intresse och rättigheter som motorcyklister.
 • att arbetar med allt det positiva som finns med motorcykelåkning.
 • att gagna en fortsatt positiv utveckling av trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklismen.
 • att utbilda länets motorcyklister till att bli säkrare trafikanter.
 • att vara den självklara samarbetspartnern vid utveckling av det framtida trafiksamhället.

 

Hur skall vi uppnå uppsatta syften och mål
Vi skall

 • informera om SMC:s trafiksäkerhetsarbete, och allt annat som berör motorcyklismen i Sverige och Internationellt.
 • verka för att så många som möjligt, kan få uppleva den fina gemenskap som finns bland motorcyklister.
 • stödja nya som gamla motorcykelklubbar och enskilda medlemmar i deras verksamhet och utveckling.
 • anordna avrostnings/vidareutbildningar och länsträffar för länets motorcyklister.
 • hjälpa till med frågor och funderingar som berör motorcykelåkning