Vägar med vajerräcken

2019-04-12

Det finns många mil mittseparerade vägar i landet. Det är ofta vajer som ska skydda trafikanter från varandra. För oss på motorcykel kan detta innebära livsfara.

För er som vill undvika vägar med vajerräcken finns nu en karta över svenska vägar med vajerräcken.Det är trafikverket som tagit fram detta och du hittar hela kartan här >>