Organisationen

SMC Västmanland är en väldigt platt organisation. Alla oavsett plats i styrelsen är med på alla möten och är aktivt med i alla diskussioner. Valberedarna t.o.m. är med på alla möten som vilken annan styrelsemedlem som helst. Den enda gång som vi måste räkna bort deras röst är om omröstning måste vidtas för då har de ingen rösträtt.