Varning för grus och sten

2022-08-16

En medlem kontaktade SMC angående gamla vägen mellan Ängelsberg-Fagersta. Den har nyligen kantklippts med sten och grus på vägen som en följd av detta. Varning utfärdas. Medlemmen har självklart kontaktat Trafikverket!