Underhåll av MC-batteri

Hur du sköter hojens batteri är direkt avgörande på livslängden.

Problem uppstår om batteriet laddas ur mycket och ofta, om batteriet är smutsigt och misskött.

När hojen ställs undan för vinterförvaring eller uppställd för längre tid ska batteriet laddas fullt.

Förvara gärna batteriet urkopplat.

Batteriet ska sedan underhållsladdas en gång i månaden (ungefär).

  • Ett friskt batteri ska hålla 12,7 volt i vilospänning. Gör mätningen cirka ett dygn efter laddning eftersom det tar tid att nå vilospänning.
  • Batteriet ska stå svalt och torrt för att förhindra allt för stor själurladdning.
  • Vid + 0 0C är den så liten att ingen underhållsladdning behövs.
  • Ett fulladdat och friskt batteri kan förvaras i minusgrader utan problem. 
  • Kontrollera gärna batteriets laddningstillstånd då och då med voltmeter och det duger med en enkel mätare. Mät över polerna och då bör batteriet vara urkopplat och välj likspänning på voltmetern.

VÄLJ RÄTT LADDARE!

Börja alltid med att först lossa minuskabeln och montera den sist.

Använd helst en automatladdare avsedd för mc-batteri. Batteriet överladdas av för mycket ström då regeln är att batteriet ska laddas med 5 - 10 % av batteriet kapacitet.
T ex bör ett 20Ah batteri max laddas med 2 ampere. 

ATT TÄNKA PÅ

  • Du skall alltid vara noggrann och försiktig när du arbetar med batterier! 
  • Håll batteri­polerna och kabelskorna rena från oxider och smörj in dem med fett då och då - dålig kontakt orsakar spänningsfall och därmed sämre starteffekt.
  • Undvik gnistor och eld i närheten av batteriet.
  • Laddning bör också alltid ske i ett väl ventilerat utrymme.

OBS!
Om du spiller batterisyra, se till att omedelbart tvätta med tvål och vatten. Om du får batterisyra i kontakt med ögonen, se till att spola ögonen med kallt vatten under minst 10 min och ta därefter omedelbart kontakt med sjukhus.