Hög tid att se över körproven!

2014-09-29

Defensiv körstil gör att man överlever i trafiken, men det ger problem när man vill ta MC-körkort. Olycksstatistiken visar att kvinnor kör mer defensivt och försiktigt än män. Kanske är det därför de har svårare att ta MC-körkort. Dubbelt så många körlektioner räcker inte. Inte heller att de övningskör privat tre gånger mer än män. Kvinnor underkänns oftare än män vid uppkörning för MC-körkort. SMC vill att körprovet ses över och anpassas för ökad trafiksäkerhet. Detta är budskapet i en artikel i senaste numret av MC-Folket!
För mera information, titta på www.svmc.se