Var finns MC-parkeringar?

2022-03-03

SMC Stockholm har fortfarande inte fått något svar från ledamöterna i Trafiknämnden i Stockholms stad på vår begäran om fortsatt avgiftsfrihet. Därför gäller reglerna sedan tidigare, d v s man måste betala avgift enligt den taxa som gäller på platsen. Många efterlyser information om var man hittar MC-parkeringar. SMC Stockholm delar därför kartan där du kan hitta aktuella MC-parkeringar i staden.

I Stockholms stad ska parkering med tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass 1 utan sidvagn, ske på ordinarie parkeringsplatser eller på parkeringsplatser reserverade för motorcykel. Under pandemin har det varit avgiftsfritt att parkera på MC–platser och på boendeparkering för MC och moped klass 1. Förändringen gjordes för att skapa bättre framkomlighet i staden men upphör från och med den 1 januari 2022. Avgiften för parkering med MC och moped klass 1 återgick till att gälla som före den tillfälliga förändringen. Hur mycket du ska betala i avgift framgår av hemsidan för Stockholms stad.

Boendeparkering för motorcykel
För att få parkera till boendetaxan med motorcykel måste du först ha ett giltigt boendeparkeringstillstånd, därefter väljer du månadsbetalning eller dygnsavgift. Boendeparkering med motorcykel får endast ske på parkeringsplatser som har informationstavla för boendeparkering, till exempel "Boende Ö". Taxa för boendeparkering motorcykel Avgiften för boendeparkering för motorcykel är reducerad till en fjärdedel av ordinarie avgift. Gällande boendeparkeringstillstånd måste finnas.

Reglerna för MC- och mopedparkering i Stockholms stad

Hur hittar man MC-parkeringar?
SMC Stockholm får frågor om MC-parkeringar. Många menar att ett stort antal plockats bort och att det blir allt svårare att hitta en parkeringsplats. Via Stockholms stads P-karta på sidan om MC-parkeringar hittar du aktuella adresser. Zooma in och sök!


Detta är en skärmdump av MC-parkeringar i Stockholm. Om kartan inte stämmer, kontakta Trafikkontoret, Stockholms stad.