P-rabatt för el-MC hos Stockholm Parkering

2022-06-14

Stockholm Parkering är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad. Stockholm Parkering har 19 500 P-platser för uthyrning och 23 700 besöksparkeringar över hela staden och enbart på tomtmark och i P-hus. För att fler ska kunna skaffa sig en elmotorcykel har bolaget infört förmånligare parkeringsmöjligheter för tvåhjuliga elmotorcyklar på förhyrda platser och på besöksparkeringar. SMC Stockholm berättar vad som gäller

Besöksparkering

Med din tvåhjuliga el-MC kan du parkera förmånligt i alla parkeringsanläggningar där Stockholm Parkering har MC-platser för besökare. Taxan är 3 kr/timme, dygnet runt, för att parkera en tvåhjulig el-MC i alla parkeringsanläggningar som ägs av Stockholm Parkering. Du betalar för din besöksparkering via appen Betala P. Använd områdeskod 2650 oavsett i vilken anläggning du parkerar. Följ anvisningarna i appen. Inga andra betalsätt är möjliga för att få nedsatt pris. Observera att du måste parkera på en MC-plats för besökare, annars gäller ordinarie parkeringsavgiften. Maximal parkeringstid per tillfälle är 24 timmar.

Du kan också köpa en periodbiljett för 500 kr inklusive moms. Periodbiljetten gäller i 186 dygn vilket motsvarar sex månader vilket för många motsvarar en MC-säsong. Tyvärr lämnas ingen platsgaranti och besöksparkeringarna har för närvarande inga laddstolpar. Man kan max parkera 24 timmar per tillfälle, även med periodbiljett. 

Hyra P-plats i garage
Du som hyr p-plats för din elmotorcykel får 20 procents rabatt i Golvläggaren garage, Årstadal. Fler platser planeras, både i garage och på besöksparkeringar.

Läs mer på Stockholms Parkerings hemsida. 


På MC-parkeringen nedan som ägs av Stockholms stad kostar det 20 kr/timme att parkera en tvåhjulig MC/moped klass I. Har du en eldriven MC/moped klass I är priset 3 kr/timme och rabatten 17 kr/timme.